ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Η ρύθμιση αυθαιρέτων είναι μια διαδικασία όπου κάθε ιδιοκτήτης αυθαιρέτου που είτε αυτοβούλως είτε υποχρεωτικά, θα προβεί σε ρύθμιση των αυθαιρεσιών (πολεοδομικών παραβάσεων) της ιδιοκτησίας του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ρυθμίσεις αυθαιρέτων φροντίζοντας για την αίσια και νόμιμη έκβαση της υπόθεσής σας. Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες φροντίζουμε να :

  • να αποτυπωθούν τα πάντα σωστά και να σχεδιαστούν σωστά με σοβαρότητα και ακρίβεια
  • να αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής της κάθε αυθαιρεσίας
  • να αποφεύγονται «παραβλέψεις» ή «αποκρύψεις»
  • φροντίζουμε για τη συνγκέντρωση όλων των υποχρεωτικών εγγράφων που θα υποβληθούν στο σύστημα ηλεκτρονικά (Τοπογραφικό Διάγραμμα, σε πολλές περιπτώσεις Διάγραμμα Κάλυψης, Κατόψεις όλων των ορόφων-σταθμών, Τομή)
  • φροντίζουμε το σοβαρό θέμα του στατικού ελέγχου που προβλέπει ο τελευταίος νόμος

Η επιλογή του μηχανικού που θα αναλάβει τη ρύθμιση, δεν είναι μόνο θέμα τιμής αλλά και ποιότητας, ορθότητας, πληρότητας και «καλών λογαριασμών».

Μετάβαση στο περιεχόμενο