ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση απαιτείται για τη μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου σας ή την ένταξή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξης αγοροπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό η συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.

Το ΠΕΑ εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα μετά την υποβολή του Εντύπου Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε την Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτιρίου σας, προκειμένου να σας χορηγήσουμε το ΠΕΑ για τη μίσθωση, την πώληση ή την ένταξη του ακινήτου σας στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον.

Μετάβαση στο περιεχόμενο