ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αφορά τις πρακτικές και τις πολιτικές που γίνονται για την επιμέλεια θεμάτων που αφορούν το προσωπικό μιας επιχείρησης. Στον τομέα αυτό ανήκουν η πρόσληψη , η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, οι αμοιβές και η παροχή ενός ασφαλούς, ηθικού και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης.

Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας, παρέχουμε υπηρεσίες και χρήσιμες συμβουλές  σε πρακτικές και πολιτικές όπως:

 • Διεξαγωγή αναλύσεων εργασίας (καθορισμός της φύσης της εργασίας κάθε εργαζόμενου).
 • Σχεδιασμός των αναγκών σε εργατικό δυναμικό και προσέλκυση υποψήφιων εργαζόμενων.
 • Επιλογή υποψήφιων εργαζόμενων. 
 • Τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση.
 • Εκπαίδευση υπαλλήλων για εργασίες που είναι άγνωστες ως προς την ειδικότητα τους.
 • Προστασία υγείας και συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων. 
 • Επίτευξη συνεργασιών και ανάπτυξη ομαλών εργασιακών σχέσεων.
 • Παροχή κατευθύνσεων και εκπαίδευση των εργαζόμενων.
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσης.
 • Διαχείρηση μισθών και ημερομίσθιων.
 • Παροχή κινήτρων και προσφορών. 
 • Επικοινωνία με διαδικασίες όπως :
  • συνεντεύξεις
  • συμβουλευτική
  • εμπέδωση πειθαρχίας
 • Αντιμετώπιση παραπόνων και σχέσεις εργασίας.
 • Έλεγχος εργατικού κόστους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο