ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αφορά τις πρακτικές και τις πολιτικές που γίνονται για την επιμέλεια θεμάτων που αφορούν το προσωπικό μιας επιχείρησης. Στον τομέα αυτό ανήκουν η πρόσληψη , η εκπαίδευση, η αξιολόγηση, οι αμοιβές και η παροχή ενός ασφαλούς, ηθικού και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης.

Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας, παρέχουμε υπηρεσίες και χρήσιμες συμβουλές  σε πρακτικές και πολιτικές όπως:

  • Διεξαγωγή αναλύσεων εργασίας (καθορισμός της φύσης της εργασίας κάθε εργαζόμενου).
  • Σχεδιασμός των αναγκών σε εργατικό δυναμικό και προσέλκυση υποψήφιων εργαζόμενων.
  • Επιλογή υποψήφιων εργαζόμενων. 
  • Τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση.
  • Εκπαίδευση υπαλλήλων για εργασίες που είναι άγνωστες ως προς την ειδικότητα τους.
  • Προστασία υγείας και συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων. 
  • Επίτευξη συνεργασιών και ανάπτυξη ομαλών εργασιακών σχέσεων.
  • Παροχή κατευθύνσεων και εκπαίδευση των εργαζόμενων.
  • Αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσης.
  • Διαχείρηση μισθών και ημερομίσθιων.
  • Παροχή κινήτρων και προσφορών. 
  • Επικοινωνία με διαδικασίες όπως :
    • συνεντεύξεις
    • συμβουλευτική
    • εμπέδωση πειθαρχίας
  • Αντιμετώπιση παραπόνων και σχέσεις εργασίας.
  • Έλεγχος εργατικού κόστους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο